ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1ου ΑΓΩΝΑ ΒΟΥΝΟΥ ''ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΙΑΣ''

.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ