ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ''ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ''

.