Τα νέα μας!

οι δραστηριότητες του συλλόγου μας

Εγκατάσταση διαδρομής 22χλμ "Ελλάιου Δία" σε gps συσκευή ή ρολόι

Αυτό είναι το link για να εγκαταστήσετε την μεγάλη διαδρομή του αγώνα "ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΙΑΣ "σε gps συσκευή ή ρολόι