Τα νέα μας!

οι δραστηριότητες του συλλόγου μας

Η διαδρομή των 8χλμ για εγκατάσταση σε gps ρολόι

Αυτά είναι τα link για να εγκαταστήσετε την διαδρομή σε gps συσκευή ή ρολόι

garmin connect:  https://connect.garmin.com/modern/course/133420641

σε μορφή gpx:  https://drive.google.com/file/d/1_IxtXTpqxe1WbCw4MFNFEcR7Q4AYqr0g/view?usp=drivesdk