Ζεύξεια αγώνες για όλους στο στάδιο της Αίγινας - Δήλωση συμμετοχής

Οι δηλώσεις των αθλητών/τριών για τα 10000μέτρα, 5000μέτρα και 3000μέτρα βάδην θα γίνονται ηλεκτρονικά στο παρακάτω link: https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=bd793b3173e9c429d2ae45a16356fded&l=GR
Για τα υπόλοιπα αγωνίσματα, οι δηλώσεις θα γίνονται εντός σταδίου με χρονικό περιορισμό τα 30 λεπτά πριν την έναρξη του κάθε αγωνίσματος.