ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ''ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ''

.